STYMULACJA A HARMONIZACJA

Różnica między stymulacyjną i harmonizującą regu­lacją zmian a wprowadzaniem zmian może okazać się niewielka. Biorąc to pod uwagę, należałoby wsŁ:azać mierniki konstruktywności działań kie­rowniczych: w jakim stopniu działanie polityczne jest reakcją wymuszoną przez żywiołową dynamikę ma- krostruktur, a w jakim — jest twórczą inwencją w świadomości ludzkiej posługującej się formami or­ganizacyjnymi? W jakim stopniu działanie jest zdeterminowane przez obiektywne konieczności rozwo­ju, a w jakim — twórczym wykorzystaniem wiedzy o imperatywach cywilizacyjnych. Odpowie­dzi ogólne na te pytania mogą być udzielone.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)