SUBIEKTYWNY DODATEK

Nie jest to zatem kamuflaż, będący tylko subiektywnym dodatkiem do interesującego nas zja­wiska, który może być usunięty w imię prawdy.Demaskatorską funkcję ujawniającą ów kamuflaż spełniały mniej lub bardziej umiejętnie i konsekwen­tnie klasy walczące o władzę, ale należy pamiętać, że czyniły to m.in. w imię interesu ogólnospołecznego, przeciwko egoistycznemu postępowaniu klasy panują­cej. Klasa walcząca o władzę dążyła więc do ukonsty­tuowania swej pozycji w państwie w interesie ogólno­społecznym, niezależnie od tego, jak szeroko go pojmo­wała. i na ile czyniła to szczerze. Dlatego Marks i Engels pisali, że również przed proletariatem stoi zadanie ukonstytuowania się w nąród, wzniesienia się do sta­nowiska klasy narodowej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)