ŚWIADECTWO TRUDNOŚCI

Praca obecna w jej części pierwszej daje świadectwo wszystkim tym trudnościom. Obrazuje ona początkowy etap naszych badań nad problematyką związaną z sys­temem politycznym. Daje różne próby ustalenia apara­tu pojęciowego dla tych badań. Należy podkreślić am­bitne i poważne wysiłki autorów, nakierowane na wypracowanie teorii socjalistycznego systemu politycz­nego wraz z zaangażowaniem w sprawę jego praktycz­nego doskonalenia, a także pogłębione analizy krytycz­ne poglądów politologów burżuazyjnych na niektóre zagadnienia. Niezależnie też od tego, w jakiej mierze to już udało się osiągnąć, dążeniem autorów jest sto­sowanie, z istotnym pożytkiem dla nauki o polityce, nowych koncepcji, zwłaszcza tych, które mają swe za­plecze w cybernetyce.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)