ŚWIADOMA DZIAŁALNOŚĆ LUDZI

Wszelka świadoma działalność ludzi ma charakter naukowy o tyle, o ile opiera się na wykorzystaniu od­krytych i sformułowanych na podstawie doświadcze­nia obiektywnych prawidłowościach . Z tego punktu widzenia każda świadoma działalność ludzi ma okreś­lony stopień naukowości, lecz w pełni naukowa staje się ta działalność (w odniesieniu do oddziaływania na procesy społeczne) wtedy, kiedy interesy rozwoju spo­łecznego są zgodne z wymogami obiektywnych pra­widłowości tego rozwoju. Może to mieć miejsce tylko w warunkach likwidacji ekonomicznych i socjalnych źródeł antagonistycznej struktury społecznych intere­sów’ .Wraz z ukształtowaniem się ekonomicznych i. so­cjalnych warunków determinujących jednolity cha­rakter całokształtu interesów społecznych postępuje proces utożsamiania się świadomej działalności ludzi z nauką i zmniejszania się społecznych przesłanek, a za tym również przejawów żywiołowego rozwoju proce­sów społecznych. Związane to jest ze zwycięstwem so­cjalistycznych stosunków społecznych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)