SYSTEM POLITYCZNEJ ORGANIZACJI

Można system politycznej organizacji społeczeństwa, które zbudowało socjalizm, widzieć jako świadomie wymodelowany i ukształtowany układ in­stytucji, organizacji i mechanizmów, w których budo­wa poszczególnych składników systemu i reguły funk­cjonowania wynikają nie tylko z przesłanek i uwarun­kowań klasowo-politycznych, ale podporządkowane swojej funkcji społecznej działają na zasadach teorii organizacji. S. Zawadzki, omawiając uchwały XXII Zjazdu KPZR, nazwał proces, który uprawnia do „orga­nizacyjnej analizy systemu politycznej organizacji spo­łeczeństwa socjalistycznego, „stopniową utratą przez organizację państwową charakteru politycznego”

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)