SYSTEM POLITYCZNY

System polityczny — naszym zdaniem — jest pew­nym aspektem systemu społecznego sensu largo. O jego swoistości rozstrzyga jego „polityczność”, tzn. realne uwikłanie w konflikt sił, potrzeb, inte­resów albo form świadomości wielkich grup społecznych (narodów, klas, warstw lub grupi społeczno-zawodowych) dążących do maksymaliza­cji swych władczych potencjałów umożliwiających zaj­mowanie kierowniczych pozycji w systemie społecznym sensu largo. Obszar polityczności w syste­mie społecznym może być mniejszy lub większy, np. to co było niegdyś tylko ekonomiczne lub kulturowo-ideo­logiczne może stawać się politycznym (upolitycznianie obszarów życia społecznego). Obecnie rzadziej zachodzą procesy o odwrotnym kierunku, ale perspektywa depo- lityzacji określonych obszarów życia społecznego realnie się już zarysowuje.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)