SYSTEM POLITYCZNY, JEGO STRUKTURA I FUNKCJA

Analiza strukturalna i funkcjonalna systemów politycz­nych jest szczególnie doniosła w badaniach nad współ­czesnym państwem.Powszechne prawo wyborcze, zorganizowana walka polityczna, rozrost samego aparatu państwowego wcią­gają obecnie w tryby działalności publicznej i państwowej stosunkowo duży odsetek obywateli. Z tego punktu widzenia można powiedzieć, że więzi aparatu państwo­wego z obywatelami są współcześnie silniejsze i licz­niejsze, niż były w przeszłości. Oczywiście, mamy tu na myśli więzi w znaczeniu szerokim, obejmującym zarówno stosunki aprobaty, jak dezaprobaty (krytyki) wobec takich lub innych przejawów działalności orga­nów państwowych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)