SYSTEMOWA ANALIZA ZJAWISK I PROCESÓW

Systemowa analiza zjawisk i procesów politycznych może być owocna, jeśli systemy polityczne będzie się pojmować historycznie (tzn. jako części w obrę­bie określonych formacji społecznych i określonych na skali czasu etapów rozwoju tych formacji), materia- lif.tycznie (tzn. jako układy uwarunkowane przez czynniki ekonomiczno-techniczne, społeczne, kulturalno- -ideologiczne) oraz dialektycznie (tzn. jako ukła­dy będące w ciągłym ruchu, którego źródłem są głębo­kie strukturalne sprzeczności właściwe określonej for­macji społecznej oraz wynikające z nich konflikty inte­resów klas i warstw społecznych).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)