SZCZEGÓLNOŚĆ ROLI PAŃSTWA

Dlatego nieprzypadkowo nieustannie jest ono w centrum uwagi opinii społecznej. Szczególność roli państwa wśród innych organizacji polega przede wszy­stkim na tym, iż najbardziej ogólne decyzje ekonomicz­ne, a zarazem polityczne w państwie podejmowane są w trybie prawnych aktów organów państwowych. Na państwie spoczywa również obowiązek (i tylko ono jest w stanie go obecnie spełnić) ochrony działalności pu­blicznej i prywatnej rozwijanej w dziedzinie gospo­darczej oraz w każdej innej sferze stosunków społecz­nych. Państwo określa się jako przymusową, teryto­rialną i suwerenną organizację powstałą na tle zróżni­cowania klasowego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)