SZCZEGÓLNY CHARAKTER

Mają one szczególny charakter, ponie­waż wyrastają z konieczności wspólnej celowej- dzia­łalności produkcyjnej, jako podstawowego warunku egzystencji człowieka w ogóle. Jego istnienie jest możliwe tylko w ramach społeczeństwa jako olireślonego kolektywu, który dzięki współdziałaniu wszyst­kich członków w procesie pracy, zaspokaja ich życiowe potrzeby.Właśnie konieczność współdziałania w procesie pro­dukcji oraz w procesie realizacji wszystkich innych stosunków społecznych powoduje potrzebę ich koordy­nacji i regulowania, zespalania i ukierunkowania, na których podstawie działalność poszczególnych osobni­ków występuje jako część składowa działalności całego kolektywu.Podobnie działalność poszczególnych kolektywów, kszałtujących się w miarę rozwoju sił wytwórczych i społecznego podziału pracy, występuje jako część składowa działalności całego społeczeństwa.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)