SZUKANIE EMPIRYCZNYCH FUNKCJI

Gdzie szukać empirycznych podstaw typologii funk­cji systemu politycznego, funkcji pojmowanych jako całokształt skutków istnienia i działania systemu politycz­nego?Zgodnie z metodologią podejścia systemowego te fakty naczelne należy ujawnić przede wszystkim na styku systemu politycznego z jego otoczeniem. Oto­czenie systemu politycznego, które wytwarza impulsy określające przebieg procesów politycznych i przenika system polityczny, jest całością złożoną. Zgodnie z mark- sowskim makrosocjologicznym punktem widzenia, mo­żna w ramach życia społecznego wyróżnić kilka względnie odrębnych i pi’zenikających się wzajem­nie inakrostruktur: 1) strukturę ekonomiczną (jej głów­ny składnik to społeczne stosunki produkcji i całokształt sił wytwórczych); 2) strukturę społeczną (jej główny składnik to struktura klasowo-warstwowa); 3) strukturę kulturalno-ideologiczną społeczeństwa (tzn. całokształt form i treści świadomości wielkich grup społecznych).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)