TENDENCJA ROZWOJOWA

Powoduje to, ze wiemy np. iż tendencją rozwojową państwa so­cjalistycznego jest rozwój demokracji socjalistycznej ale mamy trudności z jednoznaczną odpowiedzią na. py­tanie, w jaki sposób na stan demokracji socjalistycz­ne] — albo jakie skutki dla jej rozwoju — przynosi tworzenie w systemie gospodarczym wielkich kombina­tów gospodarczych.Podobnie, jak się wydaje, przedstawia się sytuacja gdy szczegółowo analizuje się relacje pomiędzy syste­mem politycznej organizacji a układem klasowo-war- stwowym społeczeństwa socjalistycznego. Wiemy, że każdy system organizacji politycznej jest klasowy w tym sensie, Że odzwierciedla się w nim każdorazowo układ sił klasowych i stan walki klasowej. Wiemy, że organizacja i funkcjonowanie systemu są z reguły pod­porządkowane wymogom walki klasowej i panowania klasowego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)