TEORETYCY PAŃSTWA

Teoretycy państwa, aby opisać przedmiot swych ba­dań, nie mogą zatrżymać się na obserwacji struktury organów państwa. W tym celu zaczęli posługiwać się takimi określeniami, jak: „struktura polityczna społe­czeństwa ’, „polityczna organizacja społeczeństwa”, „system polityczny”. Preferencja tego lub innego ter­minu nie może być dokonana bez refleksji ogólnej na temat koncepcji państwa oraz wzajemnej relacji pań­stwa i zjawisk, które określa się powyżej wymieniony­mi terminami.W literaturze prawnopolitycznej rozpowszechniony jest pogląd, że państwo jest składową częścią tego, oo nazywamy „strukturą”, „organizacją” lub „systemem politycznym”. Jeżeli przez „państwo” rozumie się apa­rat państwowy, to powyższy pogląd mógłby być utrzy­many; trudno jest jednak tak zawężoną koncepcję pań­stwa przyjąć.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)