TEORETYCZNA KONSEKWENCJA

Teoretyczną konsekwencją dialektycznego ujęcia dy- narnild otoczenia jest odmienne od funkcjonalizmu okre­ślenie funkcji systemu politycznego. Funkcje sy­stemu politycznego to całokształt efektów dzia­łań będących próbą adekwatnej reakcji na sprzecz­ności uwikłane w otoczeniu systemtł- oraz na charakter zmienności otoczenia. Reakcje te mogą być mniej lub bardziej adekwatne wobec okolicz­ności obiektywnych oraz mniej lub bardziej udane ze względu na subiektywne cele i potrzeby klasy panują­cej. Źródłem zmian i rozwoju są nie sprzeczności struk­turalne jako takie, lecz dążenie do ich złagodzenia lub przezwyciężenia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)