TEORIA PAŃSTWA JAKO CZĘSC TEORII ROZWOJU SPOŁECZNEGO

Marksistowska teoria państwa wiąże się ściśle z ogól­ną teorią rozwoju społecznego. Bez znajomości pod­staw tej teorii nie można przyswoić sobie wiedzy o  państwie ani — tym bardziej — badać i interpre­tować zjawisk w nim zachodzących. Geneza państwa, jego rozwój i hipotezy odnośnie do jego przyszłości objaśniane są na podstawie teorii rozwoju społecznego.Teoria państwa jest pewnym szczeblem konkrety­zacji teorii rozwoju społecznego. Szczególną rolę w mar­ksistowskiej nauce o państwie, w interpretacji jego przemian, odgrywa nauka o klasowej budowie społe­czeństwa żyjącego w państwie i konfliktach pomiędzy klasami i grupami społecznymi. Marksistowska nauka o  państwie jest więc już w swym podstawach nauką socjologicznie „zorientowaną” i obce jej było od po­czątku formalnodogmatyczne podejście do jej przed­miotu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)