TRAFNOŚĆ SPOSTRZEŻENIA

Nie jest pozbawione trafności spostrze­żenie A. Ranneya, że „co najmniej od 1945 r. więk­szość amerykańskich badaczy polityki skupiła swe za­wodowe zainteresowania głównie na procesach kształ­towania polityki (public policies) i stosunkowo niewie­le uwagi poświęcano treści (content) działań poli­tycznych” . Coraz częściej wyraża się zainteresowanie dla społecznych efektów funkcjonowania sy­stemu politycznego (policy content). Wpływ działań administracji państwowej oraz innych organizacji na potrzeby i interesy różnych grup społecznych staje się przedmiotem badań empirycznych . Opracowano sze­reg propozycji dotyczących sposobu oceniania tre­ści działań politycznych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)