TREŚĆ ODPOWIEDZI

Treść odpowiedzi zależy jednak od przyjętej koncepcji nad­budowy instytucjonalnej. Rozwinięta przez W. Bień­kowskiego  koncepcja petryfikacji form działania za­kłada, iż niematerialne elementy życia społecznego (instytucje, systemy normatywne, wzory zachowań) wchodzące w skład nadbudowy spełniają głównie, jeśli nie wyłącznie, rolę petryfikującą, hamując tempo powstawania i upowszechniania się innowacji. Przy takiej koncepcji instytucji trudno byłoby sensow­nie przypisywać innowacyjne funkcje jakimkolwiek instytucjom, a w szczególności instytucjom politycznym takim jak np. państwo.Fakty z historii społeczno-gospodarczej wydają się potwierdzać „prawo petryfikacji form”, chociaż ujmo­wanie rozwoju materialno-technicznych sił wytwór­czych jako jedynego czynnika dynamizującego wielkie struktury nie wydaje się trafne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)