TRUDNO ZREZYGNOWAĆ ZE ZNACZEŃ

Trudno obecnie zrezygnować z któregokolwiek ze znaczeń powyżej przedstawionych. Są one przydatne w osiąganiu określonych celów poznawczych. Dla ogól­nej torii państwa najbardziej jednak przydatne jest pojęcie państwa jako klasowej, suwerennej organizacji terytorialnej obejmującej ogół mieszkańców, pozwala bowiem na najbardziej wszechstronną analizę proble­matyki społecznej — istoty społecznej państwa, jego klasowych i ogólnohistorycznych zadań. Każde zawę­żenie pojęcia „państwo” prowadzi do eliminacji pewnej istotnej problematyki. Może się wydawać, że np. traktowanie państwa nie­wolniczego jako organizacji obejmującej ogół miesz­kańców nie odpowiada rzeczywistości społecznej tej or­ganizacji państwowej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)