TRUDNOŚCI I PUNKTY DYSKUSYJNE

Problematyka, o której mowa, obfituje w trudności i punkty dyskusyjne. Jest ona — po pierwsze — nowa i nie dość jeszcze opracowana, zwłaszcza gdy idzie o    koncepcję systemu politycznego i o próby stosowania analizy systemowej w badaniach nad polityką. Po dru­gie — stoi ona pod znakiem wieloznaczności stosowa­nych termińów i wzajemnej pomiędzy nimi konku­rencji, z której nie wycofuje się także pojęcia „państwa sensu largo” (por. niektóre prace obecnego tomu). Po­jęcia, o których mowa, nie zawsze konkurują ze sobą: czasem są równolegle przyjmowane i rozmaicie do sie­bie ustosunkowywane. Po trzecie — mimo zatarcia się zasadniczych przeciwieństw pomiędzy prawniczym a socjologicznym punktem widzenia, różnice ujęć (i po­jęć) prawników i socjologów nadal dają znać o sobie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)