TRZECI WARIANT PYTANIA

Jest i trzeci wariant pytania: jak w procesie kształtowania wysoko zorgani­zowanego społeczeństwa socjalistycznego, w budowie jego politycznej organizacji zastosować zasady teorii or­ganizacji i systemów w zgodzie z potrzebami i wymo­gami układu sił klasowych. Oczywiście, w każdym z możliwych przedstawionych wyżej wariantów niebez­pieczne byłoby izolowanie aspektów klasowo-politycznych i organizacyjnych. Muszą one występować w ści­słym związku z zasadniczą przewagą przez długi jesz­cze okres klasowo-politycznych uwarunkowań.Zagadnieniem ściśle związanym z kwestią relacji i za­cności: polityczna organizacja społeczeństwa — układ klasowo-warstwo wy — struktury ekonomiczno-gospo- darcze jest problemem względnej autonomii nadbudo­wy politycznej oraz występujących sprzężeń zwrotnych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)