TWORZENIE NOWYCH INSTYTUCJI

Tworzenie nowych, dotychczas nieistnieją­cych, instytucji i strategii politycznych. Na ogół ten typ adaptacji jest odpowiedzią na powstawanie nowych instytucji ekonomicznych, takich jak np. konglomeraty jako nowa forma monopolizacji, korporacje o świato­wym zasięgu działania. System polityczny nie jest w stanie za pomocą istniejącego zbioru instytucji i ich organów gromadzić a przetwarzać informacji oraz rolniczo oddziaływać na otoczenie — tworzy więc no­we instytucje lub organy (np. instytucje ponadnarodo­we, integracji politycznej, wyspecjalizowane państwo­we organy stałego lub doraźnego doradztwa, organy plamstyczmo-prognostyczne, nowe partie i grupy in­teresu).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)