TWORZENIE ORGANÓW PAŃSTWOWYCH

Jeśli jednak chodzi‘ o kwestię tworzenia or­ganów państwowych oraz ich decyzji, to zainteresowa­nia nasze koncentrujemy tylko na tych podmiotach i na tym aspekcie ich funkcji, które nakierowane są na powyższe działania; zainteresowanie nasze koncen­truje się zwłaszcza na tych podmiotach działania, któ­re występują jako grupa formalna lub nieformalna. Trzeba również zaznaczyć, że nie wszystkie działania owych podmiotów są wyznaczone przez normy praw­ne, choć mają one na ogół pierwszorzędne znaczenie. Poszczególne podmioty interesującej nas całości od­działywają na siebie i na organy państwowe również w sposób określony przez normy zwyczajowe lub za­sady umowne (porozumienia polityczne) nazywane „normami politycznymi”, a także w sposób żadnymi normami nie określony, który może, ale nie musi stać się normotwórczy. Jest to zatem układ zależności bar­dzo dynamiczny, nie dający się zamknąć w schema­tycznym modelu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)