TYPOWE BRAKI OBIEGU

Typowe braki obiegu informacji, występujące w róż­nych systemach społecznych — w tym także w sy­stemie politycznym — polegają na: a) deformacji,b) braku selektywności; c) nadmiernej selektywności; d) powolności obiegu informacji. W pierwszym wy­padku mamy do czynienia z przedstawieniem stanu rzeczywistego jako innego niż rzeczywisty. Często ma to na celu „upiększenie” rzeczywistości, aby uzyskać od zwierzchników korzystniejszą ocenę. Kiedy indziej może polegać jednak na sztucznym „uczemianiu” stanu rzeczywistego, po to, aby wytłumaczyć własne niepo­wodzenia stanem „obiektywnym”. Deformacja jest wy­nikiem braku kontroli informacji, szczególnie zaś po­legania na jednym tylko ich kanale. Jest ona także konsekwencją nietrafnie uregulowanej sprawy odpo­wiedzialności.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)