UDZIAŁ MAS W PROCESACH

Główna rola niepaństwowych elementów politycznej organizacji społeczeństwa polega na rozwijaniu udziału mas w procesach zarządzania, na wychowaniu mas w duchu kolektywizmu i odpowiedzialności za całość ży­cia społecznego i ich włączaniu do czynnego udziału w kontroli przebiegu realizacji programu społecznych przeobrażeń, zgodnie z ich żywotnymi interesami .Nie wszystkie niepaństwowe elementy politycznej organizacji społeczeństwa socjalistycznego spełniają jednakową rolę w procesach zarządzania społeczne­go. Klasowy charakter społeczeństwa socjalistycznego określa potrzebę zapewnienia kierownictwa dokonują­cymi się przeobrażeniami przez najbardziej konsek­wentną i najgłębiej zainteresowaną w tych przeobra­żeniach siłę społeczną. Siłą taką również w warunkach rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego pozostaje klasa robotnicza. Także ona nie stanowi jednak w tym okresie jednolitej grupy socjalnej, również w jej obrębie występują jeszcze pewne zróżnicowania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)