UJAWNIONE STANOWISKO

Schemat  ujawnia także nasze stanowisko co do re­lacji między podmiotem regulacji a siłami napędowymi zmian w różnych sferach otoczenia. Regulator nic jest siłą napędową procesów cywilizacyjnych; siła napędo­wa to wynik zderzenia energii wewnętrznych tlcwiących w obszarach życia społecznego A i B.Regulacja może występować w trzech podstawowych formach: restrykcyjnej, stymulującej i harmonizującej. Regulacja restrykcyjna wyraża się w hamo­waniu tempa, ograniczaniu zakresu i głębokości zmian będących w toku oraz w próbach zapobiegania proce­som przewidywanym i ocenianym jako niekorzystne z punktu widzenia dominującej skali wartości.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)