UJĘCIE ZJAWISK ZŁOŻONYCH

Całościowe ujęcie zjawisk złożonych — jeśli ten postulat ma być spełniony w szczególnym przypad­ku systemu, jakim jest system polityczny, to ani struk­tury organizacyjne, ani działania nie mogą być pominię­te. Redukcja organizacji do splotu oddziaływań lub do sieci relacji nie wydaje się być zabiegiem uprawnionym. Również redukowanie działań do cech organizacji budzi wątpliwości. Ergo — jeśli są to elementy wzajemnie nieredukowalne, a „system” ma znaczyć „całość”, to ża­dnego z tych elementów nie można usunąć z koncepcji systemu politycznego.Badanie zjawisk złożonych jako zjawisk dyna­micznych,zjaw i is k-p rocesów — jeśli po­stulat ten ma być spełniony w teorii polityki i w jej fragmencie określanym jako „teoria systemu politycz­nego to szereg problemów i pojęć należałoby inaczej określić, np. zamiast wyidealizowanego stanu rów­nowagi systemu politycznego trafniej byłoby mówić o     konfliktowym procesie równoważenia się społecznych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)