UMACNIANIE SIĘ W PAŃSTWIE

Ogra­niczał idealistyczną, a zwłaszcza religijną mistyfika­cję w traktowaniu organów państwa, przede wszy­stkim monarchy, zaszczepiał punkt widzenia, iż organy państwa powinny odgrywać służebną rolę w stosunku do społeczeństwa, podnosił pozycję prawną obywateli w państwie, inspirował ograniczanie organów państwa do działania w zakresie ściśle określonym przez prawo, do działania praworządnego. Umacnianie się w państwie prawnej pozycji obywa­tela oraz organizacji społecznych, a zwłaszcza partii politycznych, przyczyniało się do podważenia założeń doktrynalnych traktowania państwa jako aparatu, do kształtowania poglądu, że państwem jest społeczeństwo w określony sposób zorganizowane, w określony spo­sób powołujące swe organy itd., a zatem do zaprzecze­nia wyjściowej koncepcji przeciwstawiającej sobie te dwa zjawiska społeczne, tzn. państwo i społeczeństwo.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)