UNIWERSALNA ORGANIZACJA

Państwo jest organizacją najbardziej uniweraalną. Obejmuje ludzi o różnej przynależności klasowej (choć niekoniecznie przyznaje im jednakowy status), rasowej religijnej, narodowej.Obejmuje ono społeczność bardzo zróżnicowaną oraz uwikłaną w różne konflikty i utrzymuje tę zbiorowość w jedności, posługując się również przymusem zbroj­nym. Państwo przymusza do współżycia członków tej skonfliktowanej zbiorowości, przy czym niekoniecznie dąży do eliminacji różnic powodujących owe konElik- ty. Przeciwnie zmusza do ich respektowania i gdy chodzi o różnice klasowe -— państwo eksploatatorskie podtrzymuje ich istnienie.Mimo że państwo obejmuje zbiorowość bardzo zróż­nicowaną i skonfliktowaną, jest ono oparte na takiej więzi, która tę zbiorowość trzyma w pewnej jedności. Więź ta nie opiera się tylko na przymusie, choć odgry­wa on tu bardzo dużą rolę. Opiera się ona również na poczuciu wspólnoty losu obejmującym przeszłość i te­raźniejszość, poczuciu występującym.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)