USTALENIE OPINII

Kiedy np. chcemy zbadać i ustalić opinię społeczną i stwier­dzimy, ze w danym państwie wszyscy mieszkańcy ma­ją określone przekonanie, to nie będziemy mogli tego przekonania przypisać państwu, dopiero kiedy taka opi­nia zostanie sformułowana w określony sposób, tak iż można ją przypisać państwu, możemy powiedzieć, iż jest to opinia państwa, choćby aktu wyrażenia tej opi­nii dokonały zakresowo (o ile chodzi o członków zbio­rowości) identyczne zbiorowości społeczne. Państwo cechuje więc pewien element organizacyjny na tyle ukształtowany, iż można mówić o organizacji społecz­nej. Jest to jednak szczególna organizacja. Organizacja to system celowy. Otóż państwo nie jest celowym sy­stemem w pełnym tego słowa znaczeniu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)