UTRWALONE SEKWENCJE

Koncepcja systemu politycznego, którą zaproponowa­liśmy, stara się spełniać postulaty powyżej sformułowa­ne i w określonym stopniu uprawdopodobnione (zob. Schemat 1). System polityczny społeczeństwa są to w określony sposób utrwalone i uporządkowane sek­wencje konfliktowych, wielostronnych od- d z i a ł ywań wielkich grup społecznych (narody, kla­sy, -warstwy, grupy społeczno-zawodowe), oddziaływań dokonywanych na ogół za pośrednictwem wyspecjalizowanych i sformalizowanych organizacji (organizacja państwowa, partie polityczne, organizacje interesów grupowych). Oddziaływania te są związane z wyborem i realizacją celów grupowych na tle stale odradzającego się konfliktu potrzeb, interetycznego (decyzje, działania oraz projekty, prognozy i idee) są ujmowane jako bezpośrednie produkty prze­twarzania impulsów energetycznych i informacyjnych przez instytucjonalne ogniwa systemu politycznego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)