W ODNIESIENIU DO SYSTEMU

W odniesieniu do socjali­stycznego systemu politycznego sformułować możemy jeszcze jedno, bardzo ważne kryterium. Ze względu na treści ideologii socjalistycznej i klasowy charakter pań­stwa socjalistycznego jego efektywność mierzy się tak­że tym, jak dalece socjalistyczny system polityczny swym działaniem umożliwia realizację przeobrażeń społecznych prowadzących do stworzenia społeczeń­stwa socjalistycznego, a z czasem — komunistycznego. W dużej mierze kryterium to wiąże się z kryterium drugim spośród sformułowanych powyżej, ale wykra­cza poza nie o tyle, o ile dotyczy nie tylko rozwoju społeczno-ekonomicznego, lecz także określonego typu przebudowy ustrojowej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)