W PAŃSTWIE SOCJALISTYCZNYM

W państwie socjalistycznym czynnikami stwarzają­cymi zamówienie na ideę interesu ogólnospołecznego są obok — tradycyjnej potrzeby integracji społecznej — nowe czynniki: własność ogólnonarodowa i tworząca się bezklasowa struktura społeczna. Interes ogólnospo­łeczny przestaje w tych warunkach stanowić tylko pewną wartość moralną, ale staje się faktem ekono­micznym, wyrastającym z bazy ekonomicznej i struk­tury społecznej socjalistycznego państwa. Klasa panująca w państwie budującym socjalizm, a tym bardziej zbudowanego socjalizmu, ma historycz­nie najbardziej uzasadnione podstawy, aby twierdzić, iż realizuje za pomocą państwa interesy ogólnospołecz­ne. Kierunek rozwoju struktury społecznej tego pań­stwa zmierza ku społeczeństwu bezklasowemu. Ideo­logia interesu ogólnospołecznego ma możliwość urze­czywistniania się w tym państwie w całej rozciągłości.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)