W PROCESIE ZARZĄDZANIA

W procesie zarządzania wyodrębniają się też dwie podstawowe płaszczyzny: zarządzanie występuje jako czynnik regulujący stosunki między człowiekiem a przy­rodą w procesie produkcji; zarządzanie występuje jako czynnik regulujący stosunki między ludźmi w proce­sie ich produkcyjnego i pozaprodukcyjnego oddziały­wania na przyrodę .Obydwie płaszczyzny zarządzania wzajemnie się wa­runkują. Regulowanie stosunków między człowiekiem a przyrodą stwarza konieczność regulowania stosun­ków między ludźmi, bowiem stopień rozwoju i treść  tych stosunków określa ich możliwości w dziele wykorzystania oraz podporządkowania zjawisk i proce­sów przyrodniczych. Zarządzanie procesami społeczny­mi zajmuje więc określone miejsce w całokształcie za­rządzającej działalności ludzi.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)