W RAMACH JEDNOŚCI

Można tu odwołać się do jednego z praw dialektyki mówiącego o jedności walce przeciwieństw. Prawo to mówi, że byt jest jednością sprzeczności. W ramach tej jedności istnieją siły przeciwstawne sobie, które w wypadku narusze­nia stanu ich równowagi prowadzą do „zaprzeczenia” istniejącego bytu i powstania nowego. Człony tego. by­tu, aczkolwiek konfliktowe, są jednak jego częściami składowymi. Analogiczna sytuacja istnieje w wypadku .organi:anu politycznego, jakim jest państwo jako orga­nizacja społeczeństwa globalnego. A więc zarówno par­tie- opozycji stojącej na gruncie danego systemu spo­łeczno-ekonomicznego, jak i partie opozycyjne dążące do jego zniesienia i wprowadzenia nowego tworzą ca­łość w obrębie danego państwa, są częścią tego, co tu określamy mianem „system polityczny”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)