W RZECZYWISTOŚCI

Errare humanum est, a więc jest także udzia- ern redaktora naukowego, który, choćby doświadczony i kompetentny (co jest również względne), wnosi do swej pracy element własnych subiektywnych ocen, grożących popadaniem albo w „zbytni liberalizm” albo „zbytni rygoryzm”. W rzeczywistości można kusić się tylko o zmniejszanie nieuchronnych odchyleń w jednym lub w drugim kierunku. Dlatego wspom­niano już wyżej, że prace nad wydaniem tomów zbio­rowych nie są łatwe. Posuwają się też one z koniecz­ności w nie tak szybkim tempie, jakie dyktowałyby istniejące zapotrzebowania. Trzeba niewątpliwie dążyć do przyspieszania tych prac i — ogólnie biorąc — nie zrażać się ich trudnością, nawet popełnionymi dotych­czas, a wskazanymi już błędami, których ujawnienie powinno być pomocą w dalszych przedsięwzięciach z tego cyklu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)