W TRADYCJI NAUKI

W tradycji marksistowskiej nauki o państwie domi­nują (choć nie są wyłączne) koncepcje traktowania państwa w znaczeniu węższym — jako aparat. Nie jest to przypadkowe w nauce politycznej związanej z wal­ką rewolucyjną o zdobycie władzy, zniszczenie burżua- zyjnej machiny państwowej i stworzenie nowej. Prob­lematyka wiążąca się z traktowaniem państwa jako społeczeństwa zorganizowanego w państwo była po prostu w kontekście powyższych najbliższych zadań mało przydatna i przez to nie rozwijana, a często traktowana z dużą podejrzliwością (chodziło o to czy nie ma się tu do czynienia z infiltracją odmiany doktryny solidarystycznej, organicznej, co oczywiście w konkret­nych przypadkach było uzasadnione).potrzebie prawnosocjologicznego ujęcia państwa jako organizacji obejmującej ogół mieszkańców pisał A. Gramsci. Zwracał on uwagę, że oddzielenie i prze­ciwstawienie społeczeństwa politycznego obywatelskie­mu ma charakter wyłącznie metodyczny; organicz­nie chodzi tu o te same zbiory ludzkie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)