W UKŁADZIE SIŁ

Przekształcenia w układzie sił społecznych: rozwój klasy robotniczej i wewnętrzne przekształcenia tej kla­sy, rozwój socjalistycznej inteligencji, zanik klas eksploatatorskich wpływają na rozwój systemu poli­tycznej organizacji pośrednio i bezpośrednio. Pośred­nio głównie poprzez stwarzanie w sferze struktury społecznej sytuacji korzystniejszych dla normalnego, bez ograniczeń, funkcjonowania leninowskiego modelu systemu politycznej organizacji społeczeństwa socjali­stycznego. Bezpośrednie oddziaływanie polega głównie na uaktywnianiu mechanizmów zwiększających udział w rządzeniu państwem najważniejszych grup społecz­ny eh: klasy robotniczej i socjalistycznej inteligencji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)