W WARUNKACH PRZECIWIEŃSTW KLASOWYCH

W warunkach przeciwieństw klasowych kierownictwo polityczne w łonie danego społeczeństwa nie jest jed­nolite. W rozwiniętym kapitalizmie kierownictwo po­lityczne rozwojem stosunków społecznych przez bur- żuazję nie może się identyfikować z politycznym kierownictwem rewolucyjnej walki mas przez prole­tariat i jego partię. Kierownictwo polityczne procesami społecznymi wy­stępuje jako część składowa, a zarazem najwyższa forma stosunków zarządzania w społeczeństwie klasowym. Pełni ono określającą rolę wobec treści i zakresu wszy­stkich odrębnych dziedzin zarządzania społeczeństwem, w tej liczbie wobec zarządzania rozwojem stosunków politycznych i wyraża prymat polityki wobec procesów zarządzania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)