WARUNKI EFEKTYWNEGO FUNKCJONOWANIA SOCJALISTYCZNEGO SYSTEMU POLITYCZNEGO

System polityczny może być rozpatrywany w różnych aspektach: jego genezy, struktury, treści klasowych i ideologicznych, efektywności. W tym opracowaniu  koncentrujemy się na tym ostatnim aspekcie, w pełni zresztą zdając sobie sprawę z tego, że ściśle wiąże się on z pozostałymi.Funkcjonować efektywnie oznacza działać sprawnie, a więc tak, aby osiągać to, co się zamierzało osiągnąć. Takie określenie efektywności nie sprawia trudności w odniesieniu do osób lub grup osób, ale wymaga uściślenia, gdy chce się je odnieść do instytucji lub systemów instytucji, np. do systemu politycznego. W najnowszej literaturze z zakresu teorii organizacji mówi się wprawdzie często o „woli” organizacji, ale jest to wyrażenie metaforyczne, które wymaga dopiero bardziej szczegółowego rozszyfrowania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)