WARUNKI I POTRZEBY

Warunki i potrzeby wzro- sta gospodarczego powodują konieczność uczynienia struktur kierowniczych bardziej sprawnymi i wydaj­nymi. Szybkie tempo wzrostu gospodarczego nakła­da również na instytucje politycznej organizacji obo­wiązki panowania nad tym procesem, sterowania nim a także kontrolowania z punktu widzenia zgodności kierunków działania z interesem społecznym, z intere­sem socjalistycznego rozwoju. Szybki rozwój gospodar­czy przynosi w efekcie nie tylko zmiany i reformy w systemie organizacji gospodarki, ale powoduje rów­nież np. potrzebę istotnej reorganizacji służb ekono­micznych w aparacie partii komunistycznej.Wzrost gospodarczy przynosi również dynamizujące odzce systemu politycznej organizacji społeczeństwa w wyniku lepszego zaspokajania potrzeb społecznych, podnoszenia stopy życiowej, zmniejszania lub nawet li­kwidacji napięć socjalnych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)