WEWNĘTRZNE SPRZECZNOŚCI

Ogólnie mówiąc, wewnętrzne sprzeczności i żywioło­wość są uniwersalną właściwością mechanizmów samo- regulacji występujących w otoczeniu systemu politycz­nego. Otoczenie ma więc zasadniczo entropijny charak­ter, tzn. iż dominują w nim nieuporządkowane, nie­określone pasma zdarzeń losowych. Natomiast system polityczny, a przede wszystkim ośrodki decyzji kierow­niczych w instytucjach politycznych, podejmują pró­by antyentropijnych działań obniżających poziom samorodnej entropii w otoczeniu i w samym systemie politycznym. Czy i w jakim stopniu jest to działanie skuteczne to kwestia, która może być przed­miotem badań empirycznych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)