WRAZ ZE ZMIANĄ CHARAKTERU

Wraz ze zmianą charakteru oraz treści stosunków sfiołecznych i polityki w socjalizmie następuje zmiana charakteru i treści zarządzania procesami społecznymi. Zachowuje ono klasowy, lecz zatraca antagonistyczny charakter. Jednocześnie rola i zakres oraz obiektywne możiiwości socjalistycznego zarządzania społeczeństwem nieustannie wzrastają, ponieważ w miarę coraz wszech­stronniejszego wykorzystania obiektywnych prawidło­wości rozwoju społecznego postępuje proces ogranicza­nia żywiołowego i rozwoju świadomego, naukowego, pkinowego charakteru zarządzania. Proces ten jest obiektywnie uwarunkowany przez społeczną własność środków produkcji oraz jednolite interesy i cele wszy­stkich socjalnych grup w społeczeństwie socjalistycz­nym.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)