WSPIERANIE AKTYWNOŚCI

Uchwała VII Zjazdu PZPR podkreśla wyraźnie, iż „partia będzie wspierać aktywność społeczną i dzia­łalność samorządnych organizacji ludzi pracy, upatru­jąc w tym ważny czynnik przyspieszenia rozwoju kra­ju, realizacji zasady centralizmu demokratycznego” . Wśród poprawek do Konstytucji PRL uchwalonych w 1976 r. znalazło się wyraźniejsze i pełniejsze określenie znaczenia samorządności socjalistycznej w funkcjonowa­niu państwa. Jak wiadomo, zgodnie z założeniami mar­ksistowsko-leninowskiej nauki o państwie, w miarę budowania w skali światowej ustroju komunistycznego państwo będzie obumierało przekazując swe funkcje samorządnym organom społecznym. Trudno dziś prze­widywać drogi i formy tego procesu, który w każdym razie należy do dalszej przyszłości, jednakże już obec­nie można i należy łączyć coraz pełniej funkcjonowanie aparatu państwowego z funkcjonowaniem organizacji samorządu społecznego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)