WSPÓŁCZESNE ZAINTERESOWANIE

Współczesne zainteresowanie marksistowskiej nauki dla ujmowania państwa jako formy organicznej całego społeczeństwa nie ma nic wspólnego z doktrynami so- lidarystycznymi, aczkolwiek pewne wspólne wątki pro­blematyki mogą być tu podejmowane. Nauka marksi­stowska traktując bowiem o państwie w znaczeniu szerokim, nie tuszuje problematyki sprzeczności we­wnętrznej państwa, przeciwnie — do jej metodologicz­nych kanonów należy teza o potrzebie ich ujawniania, opisu, wykrywania praw ich rozwoju i przezwycięża­nia. Należy jednak pamiętać, że marksistowski postu­lat badania wewnętrznych klasowych sprzeczności pań­stwa typu eksploatatorskiego jest możliwy do urzeczy­wistnienia, gdy jest ono traktowane jako pewna całość obejmująca różne antagonistyczne składniki.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)