WŚRÓD WSPÓŁCZESNYCH SOCJOLOGÓW

Wśród współczesnych socjologów często ujmowane jest pojęcie funkcji jako „ogół skutków wywołanych działalnością instytucji bez względu na to czy były one przewidywane i pożądane, czy też nie” Określenie funkcji państwa jako „ogółu skutków je­go działalności” wydaje się być bardziej pojemne, bar­dziej zobiektywizowane, łatwiejsze do kwantyfikacji niż spotykane w teorii państwa próby definiowania funk­cji (funkcja jako: cel działania, sam proces działania główny kierunek działania). Funkcja pojęta teleologicz- me (jako istota lub cel) nastręcza trudności z określe­niem podmiotu stanowienia tego celu, który ma być podsiawą jej wyodrębnienia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)