WSZELKIE ZARZĄDZANIE

Wszelkie zarządzanie, jako zjawisko społeczne, wy­stępuje przede wszystkim w postaci określonych sto­sunków między ludźmi w toku realizacji ich potrzeb.  Są to stosunki między elementami świadomie i celo­wo kształtującymi zasady i założenia oraz kierującymi ich realizacją a jednostkami i zespołami uczestniczącymi w bezpośrednim procesie tej realizacji. Właśnie stosun­ki między ludźmi w procesie zarządzania całokształtem problemów życia społecznego stanowią istotę za­rządzania. Ich uwzględnienie i kształtowanie stanowi podstawę działalności zarządzającej. Zarządzanie pro­cesami społecznymi jest zatem swoistą, specyficzną, właściwą tylko społeczeństwu ludzkiemu sferą i zara­zem formą stosunków społecznych .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)