WYBITNE JEDNOSTKI

Bardziej światłe, wybitne jed­nostki traktowały ową ideę jako nakaz moralny, do którego starały się w miarę swoich historycznie zde­terminowanych możliwości stosować. Według tego ide­ału moralnego oceniana była i jest przez im współczes­ną opinię społeczną i historiografię również postawa oraz działalność polityków. Idea interesu ogólnego nie może być sprowadzona do zagadnienia „listka figowego” osłaniającego nagość pa­nowania klasowego. Naukowa ocena tego faktu kultu­rowego wymaga ukazania, w jakim zakresie odzwier­ciedla ona prawdę historyczną odpowiadającą jej treści, w jakim stanowi instrument maskujący klasowy cha­rakter funkcji władzy państwowej. Tak się ma sprawa w odniesieniu do państw pijzedsocjalistycznych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)