WYBRANE ROZUMIENIE

Wybrane rozumienie terminu „funkcja państwa”: 1) nawiązuje do socjologicznej tra­dycji, a nie do prawnoteoretycznej; 2) unika wyróżnie­nia zamierzonych kierunków podstawowych i niepod- stawowych, koncentrując się na obiektywnych rzaczywistych konsekwencjach działań; 3) zakłada, że skutki splotu działań organizacji państwowej zawsze uja­wniają się w wielu sferach życia społecznego, .a nie tylko w jednej (stąd można mówić o skutkach socjalno- -wychowawczych, ekonomiczno-kulturalnych, socjalno- -ekonomieznych itp.) 2e; 4) zakłada, że obok działań kie­runkowych lub działań z dominantą kierunkową zorien­towanych na wiązki celów zewnętrznych państwo po­dejmuje działania nieintencjonalne lub bezkierunkowe, których skutki są przede wszystkim homeostatyezne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)