WYDARZENIA WĘGIERSKIE

Wydarzenia węgierskie (1956 r.) i czechosłowackie (1968 r.) pokazały — każde z nich w inny sposób — jak osłabienie kierowniczej roli partii komunistycznej prowadzi do ogólnego spad­ku efektywności działania socjalistycznego systemu politycznego, a w wypadku Węgier — wręcz do jego rozkładu. „Rewolucja kulturalna” w Chinach w 1966 r. pokazała dobitnie, iż wymierzone przeciw komitetom i organizacjom partyjnym ataki grup tzw. hunwejbi­nów (złożonych głównie z młodzieży, maoistowskich bojówek politycznych noszących nazwę „czerwono- gwardzistów”) doprowadziły do ogólnego zanarchizo- wania kraju; trzeba było wielu lat, aby w drodze usta­nowienia reżymu militarnobiurokratycznego  wyprowa­dzić Chiny z tego głębokiego kryzysu. Ponieważ jednak kierownicza rola partii została w wyniku „rewolucji kulturalnej” rozbita, system chiński nadal funkcjonuje bardzo nieefektywnie i rozdzierany jest licznymi we­wnętrznymi konfliktami .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)