WYKRYCIE PRZESŁANEK

Ważne jest wykrycie przesłanek maksyma­lizacji „n o w e g o” w wysoko zorganizowanym społeczeństwie przemysłowym; podjęcie poważnych stu­diów zmierzających do skonstruowania spójnego kata­logu wskaźników stopnia konstruktywności inno­wacyjnych działań systemu politycznego; określenie cech optymalnego w danych warunkach stylu rządzenia, a w szczególności cech tych metod technik kierowania, które są najbardziej użyteczne przy planowym inicjowaniu, wdrażaniu i upowszech­nianiu innowacji. Problemy te nie zostały dotychczas zadowalająco rozwiązane ani w teorii polityki ani w praktyce społecznej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)